Köpevillkor StjärnastrologenKarmisk Workshop om Reinkarnation och Horoskop

 

Stockholm, Lördag 01 juni  2024, kl. 11:00 - 19:00. 

Pris: 1650 kr inkl. Födelsehoroskop eller Framtidshoroskop 6 månader

Det ingår även ett personligt samtal efter Workshopen, när du har hunnit fundera över vad du kommit fram till som du känner finns hos dig som pekar mot upplevelser som kan kopplas samman med dina tidigare energier i reinkarnationscykeln.

 

 

Stig in i Astrologins fascinerande värld!

Denna gång talar vi om "Själarnas kongenialitet" och kopplingar mellan energier i  horoskopen, människor emellan och människan till tidigare energier. En del kallar det Karma, andra säger reinkarnationer.

I denna energikedja jag benämner för "Det Astrogenetiska Arvet" går vi igenom horoskopets karmiska aspekter och finner ut vilka energier du har med dig från tidigare liv. Du har inom dig minnen som du inte kommer ihåg, men de finns där som odefinierade känslor att "Det här känner jag igen, men kan inte placera".

De tre tiderna, det förflutna, det närvarande och det kommande, är så tätt förknippade med varandra att de egentligen inte går att skilja åt. Därför är dagens läge beroende av det som har hänt och till det som kommer i framtiden, och tvärtom. Kombinationen de tre tidsbegreppen med varandra korrelerar tids- och upplevelsemässigt i olika varianter och mått. Allt som sker i detta nu, har också har en motsvarande händelseenergi i det förflutna. Analyser av reinkarnationshoroskop talar förvisso inte om vem till person du kan ha varit tidigare, men ger en anvisning om i vilken miljö du har kopplingar till.

 

 • Var har du dina djupaste sår att läka?  
 • Hur hittar du dessa i ditt horoskop?
   
 • Var har du din största fascination?  
 • Hur hittar du detta i ditt horoskop?
   
 • Var har du din Pluto?
 • Hur tolkar du Plutos högre jag  i ditt horoskop?
 • Hur tolkar du Plutos lägre jag  i ditt horoskop?
   

Fundament

Astrologi och reinkarnation: är två koncept som ofta kopplas samman inom esoterisk och andlig filosofi. Denna koppling har en lång historia av att vara föremål för tankar och tro inom många kulturer och trosuppfattningar. Här är några sätt de kan kopplas samman:

Karmisk Astrologi: Inom vissa tolkningar av astrologi, särskilt inom karmisk astrologi, betraktas födelsekartan som en manifestation av en individs karmiska arv och öde. En persons födelsekarta kan antas avspegla de karmiska lektioner de behöver lära sig under sitt liv. Reinkarnationsteorin kan då tolkas som en mekanism där själen återföds för att fortsätta att lära sig och utvecklas genom olika liv och erfarenheter.

Platser i Horoskopet och Själslig Utveckling: Olika delar av en persons horoskop ger ledtrådar om dennes själsliga utveckling och reinkarnation. Till exempel kan positionen av Månens Noder eller Neptunus tolkas som indikatorer för tidigare livserfarenheter och potentiella möjligheter för själslig tillväxt i detta liv.

Tidsperspektivet: Astrologi arbetar med en förståelse av tid och cyklisk natur, där planeternas positioner och aspekter representerar olika tidscykler och faser av tillväxt och förändring. Inom en reinkarnationstro kan dessa cykler ses som en del av en större kosmisk process där själen återvänder till jorden för att uppleva och lära sig från olika liv.

De tre tiderna: Det förflutna, det närvarande och det kommande,, är så tätt förknippade med varandra att de egentligen inte går att skilja åt. Därför är dagens läge beroende av det som har hänt och av det som kommer i framtiden, och tvärtom. Kombinationen de tre tidsbegreppen med varandra korrelerar tids- och upplevelsemässigt i olika varianter och mått.

Symbolism och Arketypiska Teman: Inom både astrologi och reinkarnationsteorier finns det en rik symbolism och arketyper som kan tolkas som resonanser från tidigare liv eller som uttryck för karmiska lektioner. Till exempel kan vissa planetariska positioner eller mönster i födelsekartan tolkas som symboler för tidigare livserfarenheter eller karmiska band.


Du binder dig inte för något

 

Jag har redan bestämt mig och ska vara med

 


Obs! Anmälan och betalning görs samtidigt senast 15 maj 2024 och är bindande då antalet deltagare är begränsat och att personligt arbete med uträkningar och material för envar utförs innan start. Svarsmail med bekräftelse och betalningsuppgifter kommer direkt automatiskt.

Plats: Stockholm, Värtavägen 35, Oasen Gärdets stora och ljusa lokaler
---
Födelsehoroskopet skickas via mail och guidar dig på ditt livs stjärnklara väg.  Om du redan har ditt horoskop från Stjärnastrologen, kan du byta till ett för någon annan, eller till ett Framtidshoroskop för 6 månader.

---

För länge sedan lärde människor sig att vända sina blickar uppåt, mot stjärnorna och planeterna, i sökandet efter ledtrådar till sina livs gåtor. I dagens hektiska värld har astrologin blomstrat, då fler och fler önskar finna ut sig själva och sitt öde genom himlakropparnas mysterier.

---

Välkommen till Stockholm, en stad som bär på historiska och moderna skatter. Här erbjuds en unik möjlighet för alla som är intresserade av astrologi - en minnesvärd Astrologisk Workshop där DU är i centrum. En hel dag fylld med kunskap, reflektion och självupptäckt. Detta ger dig en enastående möjlighet att ta del av astrologins alla facetter, lära dig att tyda horoskop och få vägledning från ingen mindre än
Stjärnastrologen Anders Ekström. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren astrolog, kommer dagen att ge dig insikter som förändrar din syn på astrologins värld.

---

Genom ditt eget horoskop får du en djup insikt om dig själv, dina styrkor, och dina möjligheter. Lär dig att tolka planeternas positioner i stjärntecken och hus, och förstå hur de påverkar din fysiska och mentala hälsa och till delar informerar om din karmiska bakgrund.

SKUGGJAGET är en viktig faktor som döljer sig i horoskopet genom Det-Astro-Genetiska-Arvet, DAGA. som kopplas till ditt karmiska horoskop genom reinkarnationstolkningen.

---

Jag kommer att förse dig med material som du kan skriva ut hemma och samla i ett personligt kompendium för framtida referens. För att göra dagen ännu mer personlig, ser jag gärna att du ger mig dina födelseuppgifter i förväg, så att jag kan bereda ditt horoskop och skicka dig tolkningar och annat material via e-post. Detta personliga horoskop, ingår alltså i kurspriset.

Efter Worksshopen kan du även boka en privat tolkning per telefon enligt överenskommelse. En unik möjlighet att få en personlig fördjupad insikt om ditt horoskop och din framtidssituation.
Tolkningen ingår i priset för Workshopen

 

Gör dig redo att bekanta dig med stjärnorna och upptäcka din inre karmiska reinkarnationsvärld på Astrologisk Workshop i Stockholm, lördagen den 01 juni 2024

 

 

Kontakta mig för mer information

anders.ekstrom@stjarnastrologen.se

eller kontakta mig via formuläret

 
 


--------------------------------------

Copyright © Stjärnastrologen

Köpevillkor / GDPR