Stjärnastrologen Veckans Horoskop. 15 - 21 juli 2024 

Vad händer på Himlen?


----------------------------------------

Horoskopet vecka 29

Må 15 - sö 21 juli, 2024

Copyright 2024 Stjärnastrologen Anders Ekström

 

 

 15 juli 2024  00:54

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Venus

Det är skakigt i känslolivet och du hittar inte rätt balans, men det är inga stora oroshärdar. Du är lite ur gängorna helt enkelt och vet inte riktigt varför. Känslor och trygghetsbegrepp får en framtoning ett tag framöver. Du påminns i något sammanhang om din rädsla för att skapa närmare relationer då det innebär låsningar och ansvar som inte är i linje med vad du önskar. Det kan vara något du vill ha och komma närmare, men inte vågar på grund av denna rädsla, eller om du så vill osäkerhet att du kan behålla din handlings- och känslofrihet. Den här aspekten gör inte att du avsäger dig relationer men på något sätt så tenderar du att forma förbindelser så att de inte fungerar ordentligt.

 

 15 juli 2024  13:43

Transiterande Solen är i Kvadratur till Transiterande Chiron

Ett andligt uppvaknande äger rum just nu. Minnen ur det förflutna kan hemsöka dig och du behöver bli vän med dina spöken under sängen. Lägg märke till dina drömmar och innersta tankar som är ledtrådar till att läka tidigare sår.

 

 15 juli 2024  16:04

Transiterande Mars är i Konjunktion med Transiterande Uranus

Det moln som legat över av frustrationer lättar plötsligt och klarhet efter klarhet kommer som impuls från klar himmel förmedlad av Uranus insikter.

 

 

 16 juli 2024  22:05

Månen går in i Void of Course 

Koppla bort så många aktiviteter du kan. Starta inga nya projekt utan vila dig fram till dess att Månen går in i nästa tecken, oftast inom några timmar.

 

 16 juli 2024  06:44

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Saturnus

Du kommer nu in i en fas där din förmåga att hantera projekt och uppgifter som kräver tålamod och uthållighet är på sin höjdpunkt och ger dig en känsla av inre styrka som är både lugnande och uppmuntrande. Denna känsla av självsäkerhet kommer från en harmonisk balans mellan Månens intuitiva kraft och Saturnus struktur och disciplin. Det är som om känslor och förnuft arbetar hand i hand, vilket ger dig klarhet och beslutsamhet att möta det som ligger framför dig. Saturnus energi ger dig viljestyrkan att skapa och upprätthålla dessa strukturer, medan Månens inflytande fyller dig med empati och förståelse, vilket är viktigt för att skapa balans i processen.

 

 16 juli 2024  08:58

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Merkurius

Månen representerar våra känslor, instinkter och reaktioner. Den påverkar våra känslomässiga tillstånd och hur vi uttrycker oss känslomässigt. Månen är också förknippad med det omedvetna och det feminina. Merkurius å andra sidan står för kommunikation, intellekt, tankar och logik. Det representerar också resor, handel och rörlighet. Merkurius påverkar hur vi uttrycker oss verbalt och hur vi tar emot och bearbetar information. När dessa två himlakroppar befinner sig i kvadraturaspekt, indikerar det en spänning mellan våra känslomässiga reaktioner och vårt intellekt eller kommunikationsstil. Det kan vara en tid av inre konflikt där vi kanske känner oss splittrade mellan vad vi känner och vad vi tänker eller säger. Det är också svårare att kommunicera våra känslor på ett tydligt sätt eller att förstå andras känslor. Aspekten påverkar vårt sinne för balans mellan det emotionella och det rationella och ger en tendens att överanalysera känslor ställda i förhållande till det logiska, eller att vara för kritiska mot vårt eget känslomässiga tillstånd. Det är viktigt att vara medveten om detta och försöka hitta en balans mellan hjärta och hjärna under några dagar.

 

 

 16 juli 2024  17:04

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Solen

Det råder stillhet och harmoni i sinnet - njut av tillfällena som ges att ta del av alla speglingar där små drömmar kan bli trevlig verklighet för några timmar. Bestäm dig för att bli mer nöjd med dig själv. Acceptera de delar av dig som är du och som inte ska behöva ändras på av skäl som ligger utanför de egentliga omständigheter du vill vara i. Att svara mot andras önskemål om att vara förenad i något som de socialt kan acceptera, är aldrig eller sällan acceptabelt då man med det gör avkall på den person man är. Ja, då kan man faktiskt säga att man solar sig i glansen av någon annans sken. Månen har inget eget ljus, den lånar sin reflex av Solen. Behöver du låna ljus av någon?

 

 16 juli 2024  20:30

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Uranus

Hoppsan! Varifrån kom din plötsliga humörsvängning och varför? Dra dig undan från folk och maskiner till dess att du har återfått ditt glada humör. Detta är en känsloaspekt, fylld av frustrationer, ilska och förträngningar. Här ryms de motsättningar på humörnivå som du bär med dig från situationer där du inte kunde hantera känslor. Det finns alltså en möjlighet att du nu återskapar en del av dessa spänningar som ett eko av dessa frustrationer. Orsaken kan vara att du har svårt att hantera en del känslor i någon situation som du befinner dig i för tillfället.

 

 16 juli 2024  22:05

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Mars

Denna aspekt är som att en inre strid utspelar sig. Känslorna kan vara intensiva och du kan känna dig frestad att ge efter för impulser och aggressioner. Men det är viktigt att hålla tillbaka och undvika att dras in i onödiga konfrontationer. Det är lätt att bli frustrerad under denna period, särskilt om du känner att dina behov inte blir tillfredsställda eller om du inte får den uppmärksamhet du önskar. Det är viktigt att du inte låter dessa känslor ta över och istället kanalisera din energi mot konstruktiva mål. Fokusera på dina ambitioner och arbeta hårt mot dina mål, så kan du omvandla den intensiva Marsenergin till något produktivt. Månen, som går från att vara fullt synlig till att vara osynlig, symboliserar balansen mellan behovet av att få uppmärksamhet och att vara i ensamhet och kontemplera. Det är givande att bearbeta dina känslor under denna period på ett konstruktivt sätt och förbereda dig för att presentera dina resultat när du är redo.

 

 17 juli 2024  03:10

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Neptunus

Denna aspekt skapar en atmosfär av ökad intuition och kreativitet. Du upplever en förhöjd inre känslighet och har möjlighet att förfina ditt känsloliv. Under denna period kan du vara särskilt originell och inspirerad när det kommer till olika konstnärliga uttryck. Änglarna, symboliserade av den fördjupade kontakten med Neptunus, fungerar som guider och inspirationskällor. Det är en tid att öppna dörrar för nya och inspirerande projekt, samt låta änglarna göra sitt goda jobb för att inspirera dig. Genom detta upptäcker du nya dimensioner av skapande och känslomässig rikedom. Det är en gynnsam tid att vara öppen för subtila signaler och att utforska de konstnärliga potentialer som finns inom dig. Låt denna period vara en tid av självuttryck och upptäckande där du kan dra nytta av den harmoniska energin mellan Månen och Neptunus.

 

 17 juli 2024  03:24

Transiterande Månen går in i Skytten

Ut och rör på dig. Spring, åk skidor om det finns snö, paddla, ströva i skogen. Det är bra tid att börja studera, åka på långresa och upptäcka nya kulturer. Skytten är ett eldtecken och förknippas med en äventyrlig, optimistisk och frimodig personlighet. Transiterande Månen i Skytten är inte annorlunda och lyfter fram samma egenskaper. Den framkallar den sökande naturen hos dig mot nya erfarenheter och kunskaper. Skyttmånen är självständig i sin själ som följer sin egen väg i livet och har också en mycket positiv inverkan och ser alltid på livets ljusa sida. Denna optimistiska inställning kan vara smittsam och lyfta fram det goda humöret hos dem som finns runt omkring dig. Skytten symboliseras av bågskytten och dess glyf är en pil som pekar uppåt. Bågskytten är en kentaur, halvt människa och halvt häst. Han är en vandrare som alltid söker nya horisonter. Skyttens tecken är optimistiskt med ett stort sinne för humor som du ska ta tillvara på dessa dagar. Men även om dagarna präglas som ärliga och raka, så kan det också vara trubbigt och taktlöst där Skytten tar över Månens vänligare sida. Det är Månskyttens oberoende och frihet som tar över och värjer sig för varje möjlig inskränkning av rätten att vara sin egen. Den bästa utdelningen får du om du stillar ner dig och börjar filosofera med dig själv över vad du är lyckligast med att ha och att göra.

 

 17 juli 2024  05:19

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Pluto

Du minns och återupplever känslor från förr, både de goda och bitterljuva. En subtil vemodighet kan genomsyra ditt sinne då du saknar något som en gång var en viktig del av din historia. Aspekten är dock harmonisk och ger dig möjlighet att närma dig dessa känslor på ett konstruktivt sätt. Det är en tid för att ta del av och förstå de emotionella nyanserna som är kopplade till din historia. Även om det kan vara en känslosam resa, ger den en möjlighet till läkning och försoning med det förflutna.

 

 17 juli 2024  17:07

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Venus

Ömhet och romantik sprider sig som en varm vind, och du bjuds in till en fest av skratt och glädje. Dessa två planeter, var och en företräder känslor, empati, motivation och charm, dansar i harmoni under den här tiden. Det är som om du lockar till dig människor som uppskattar dig och allt du står för, som bin som dras till en honungskaka. Naturligtvis kan det finnas enstaka "björnar" som också vill smaka på den här honungen och ta en del av dina vänskaps- och goodwillresurser. När de har tillfredsställt sina behov kan du känna dig övergiven och undrande. Men i det ögonblicket kan du kanske se det hela från en mildare synvinkel - björnens agerande var drivet av sin egen hunger, och det är inte rättvist att bestraffa någon för att de äter sig mätta. Åtminstone fick du en stor björnkram som tack för besväret. Så omfamna kärlekens värme och skönhet, samtidigt som du är medveten om att du kan dra till dig olika människor, både de som ger och de som tar. Det är en tid för att njuta av relationer och sprida din egen kärlek och värme.

 

 

 17 juli 2024  21:44

Transiterande Månen är i trigon till Transiterande Norra Noden

Den Transiterande Månen och den Norra Noden är två betydande faktorer som brukar ha en djupgående påverkan på vårt känslomässiga och andliga välbefinnande. Trigonaspekten ger en känsla av lätthet och flöde, men det kräver också att du navigerar dina energier och känslor i en positiv riktning. Månen är en ljuskälla som styr våra innersta känslor och har en djupgående effekt på vårt dagliga liv. Den Norra Noden står för vårt framtida öde och den väg vi måste ta för att nå det. Det är vår själs uppdrag och de lektioner vi behöver lära oss under detta liv. När den Transiterande Månen bildar en trigonaspekt till den Transiterande Norra Noden, skapat den en kraftfull energi som kan hjälpa oss att manifestera våra önskningar och nå våra mål. Men som med alla himmelska händelser är tolkningen av denna aspekt inte alltid okomplicerad. Dessutom är denna aspekt faktiskt inte alltid positiv. Den kan falla över och tyda på en känsla av självbelåtenhet eller bristande motivation att fullfölja uppsatta mål.

 

18 juli 2024  22:23

Månen går in i Void of Course 

Koppla bort så många aktiviteter du kan. Starta inga nya projekt utan vila dig fram till dess att Månen går in i nästa tecken, oftast inom några timmar.

 

 18 juli 2024  01:20

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Jupiter

Visa återhållsamhet då storsinthet inte gynnar din sak just nu att skaffa dig tillgångar och välstånd. Det är inte säkert att alla löften om detta infrias och det skapar lätt en konflikt mellan dina känslor och ditt behov av expansion. Månen representerar dina inre känslor och instinkter, medan Jupiter symboliserar öppenhet, visdom och möjligheter. Just nu känner du att dina känslor är starkt betonade och att du har en intensiv reaktion på de händelser som omger dig. Du kan märka att du har en ökad lust att uttrycka dig själv kreativt och att utforska olika kulturella och andliga aktiviteter. Samtidigt, var försiktig med att inte överdriva dina känslor eller reagera överdrivet på olika situationer. Det är viktigt att hitta en balans.

 

 18 juli 2024  14:49

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Saturnus

Tålamod är en dygd och det gäller just nu. Håll ut i besvären annars faller du lätt offer för frustration och ledsamhet. Allt löser sig inom någon dag. Känner du med dig att du kan mer än vad just nu presterar så är det dags att du skapar en möjlighet att komma utanför de palissader du ser som hinder för expansion. Samtidigt kan du tvivla lite på dina förmågor och ditt självförtroende att det inte räcker till för större publik. Men ha då i minne att den bedömningen gör du ur rådande förhållanden och inte ur de möjliga. Kanske är det svårt för dig att komma iväg och uppleva nya utmaningar och då är det "enklast" att stå över och bli kvar i det som är. Du har dock ingen anledning att missa möjligheterna så därför ska du stå upp för din sak och inte låta något eller någons inflytande, begränsning eller ogillande hindra dig. Förklara i så fall att du måste få den här möjligheten till utlevelse annars tynar du bort.

 

 

 18 juli 2024  15:59

Transiterande Solen är i Sextil till Transiterande Uranus

Det blir ett par dagar fyllda med dynamisk energi och förändring med undertoner av frigörelse från konventionella begränsningar. Du kan känna dig inspirerad att bryta med gamla rutiner och traditioner som inte längre är till någon nytta, och istället skapa nya och mer passande vanor. Uranus energi kan vara oväntad och ibland chockerande, så du måste vara beredd på att anpassa dig till oväntade omständigheter som kan uppstå.

 

 18 juli 2024  22:23

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Merkurius

När den Transiterande Månen befinner sig i trigon (120 grader) till den Transiterande Merkurius indikerar det en period av mental klarhet, snabbhet och ökad kommunikation. Merkurius är planeten för kommunikation, mentalitet och intellekt, medan Månen representerar känslor, instinkter och behov. Trigonaspekten mellan dessa två främjar till en mer harmonisk balans mellan känsla och intellekt. Du kan känna ett utökat behov att prata om dina känslor. Ge dock den du pratar med en möjlighet att själv få prata med dig om sitt, annars blir det ensidigt. Du känner dig omtyckt och det alltid finns någon som uppskattar dig. Du kan inleda en stilla flirt utan större djup bakom. Men det blir goda minnen kvar!

 

 18 juli 2024  22:40

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Chiron

Ta till dig aspektens helande våglängder, stäm av och harmonisera med självacceptans, och var stolt över den person du har formats till genom dina möten med erfarenheter. När Månen är i trigon till Chiron, öppnas ett fönster för emotionell helande och inre harmoni med en djupare förståelse för dina egna känslomässiga sår och hur de har påverkat dig. Medveten om denna positiva energi är du nu redo att möta världen med ett öppet hjärta och en förnyad känsla av syfte, försonad med de oförrätter du bär med dig. Engagera dig i aktiviteter som främjar din emotionella och andliga tillväxt, såsom meditation, astrologi, naturvandringar, sjöresor eller kreativa uttryck. Ställ ifrån dig ryggsäcken, öppna den och lägg några tyngande stenar på olika platser, tacka dem för de erfarenheter de har gett dig. Nu är det dags att tillämpa erfarenheterna och inte längre grubbla över oförrätterna du har upplevt.

 

 19 juli 2024  01:56

Transiterande Merkurius är i Trigon till Transiterande Chiron

Du förstår andra människors känslor och du är en empatisk lyssnare. Du har de rätta orden när andra har bekymmer och behöver en objektiv syn på saken.

 

 19 juli 2024  09:58

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Neptunus

Känsligheten ökar och du kan känna dig lite nere i den här perioden. Du kan uppleva det som om du fastnat i ett stort nät av känslor och inte hittar den rätta tråden. För att sublimera effekterna så att du inte går in i dig själv och blir känslomässigt improduktiv, kan du ge dig i kast med att uttrycka dig genom konst, litteratur, teater, musik och annat som din skaparkraft kan finna behag i. När du kommit underfund med och lärt dig att uppskatta de mjukare sidorna av din natur och ge ut till andra från detta, så kommer du definitivt att må bättre och känna dig motiverad att arbeta vidare för att få ett balanserat och bra känsloliv. Du får inte gömma dig utan visa att du finns. Det hjälper inte att du tycker synd om dig själv för tidigare sårade känslor som borde få läka ifred. Aspekten kan vara kraftfull och kan ge upphov till intensiva känslor, förvirring och till och med en misstanke om att vara övervakad. Uppskatta det du har och sörj inte det du inte kunde få.

 

 19 juli 2024  10:13

Transiterande Månen går in i Stenbocken

Samla lösa trådar och knyt ihop dem till en kontrollerad enhet med struktur. Du behöver styra upp efter att ha försummat en del som du har skjutit upp. När Månen passerar Stenbocken en gång i månaden, uppmärksammar den oss på våra mål och ambitioner, vårt ansvar och våra plikter. Stenbocken är ett jordtecken, så under den här transiten kommer du att känna dig mer jordnära och stabil. Du kommer att kunna hantera vad som än kommer i din väg med skicklighet och lugn. Vi är mer seriösa och reserverade under den här tiden och våra känslor är kontrollerade. Det här är en bra tid för att ta hand om affärer och få saker gjorda, men också att få en förnyad känsla av målmedvetenhet och beslutsamhet. Och det område i ditt liv som påverkas starkare än vanligt, är det hus där husspetsen skär in i Stenbocken i ditt horoskop.

 

 20 juli 2024  02:44

Transiterande Månen är i kvadratur till Transiterande Norra Noden

Nu uppmanas du till en fördjupad reflektion över dina reaktioner och interaktioner då Drakens Huvud aktiveras. Kvadraturaspekter är mestadels knepiga att hantera och i brist på adekvata lösningar uppstår det lätt konflikter. Men i stället för att se det som enbart konflikt, ska du se det som en möjlighet till personlig tillväxt och utveckling. Genom att vara medveten om ditt beteendemönster och villighet att göra förändringar, uppnår du en känsla av lättnad och en ny början. Det är viktigt att vara tålmodig och envis när du navigerar genom dessa svårigheter och att du är öppen för att släppa taget om det som hindrar dig från att nå din fulla potential. Här finns även möjligheten att söka dig till och använda din inre visdom för att reflektera över dina relationer både med dig själv och med andra. Genom att vara ödmjuk nog att erkänna dina misstag och brister, samtidigt som du firar dina framgångar och styrkor, tar du tillvara på de fulla möjligheter som denna transit bär med sig. Det är genom denna process av personlig tillväxt och självinsikt som du tar ett steg i taget mot att uppnå dina mål och leva ett mer meningsfullt och autentiskt liv

 

 20 juli 2024  17:16

Transiterande Mars är i Sextil till Transiterande Neptunus

Mars driver på Neptunus och vill ta del av de hemligheter Neptunus ruvar på. Det kan vara om både ideologiska och andliga uppfattningar där du vill veta mer.

 

 20 juli 2024  19:15

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Saturnus

Tålamodsprövande uppgifter går mycket lättare. Jobba över så att du blir klar med det som ligger efter. Inför viktiga rutiner och bestäm dig att följa dem. Har du känt av att känslolivet varit lite återhållsamt så börjar det lätta nu. Känslor är ju inte enbart förknippade med relationer till andra utan även kopplade till hur man i övrigt mår, existentiellt och motivationsmässigt. Nu kommer en tid där du kan utnyttja dina kunskaper för att säkra ekonomiska transaktioner och med tillförsikt ge dig in i nya projekt. Det ena leder till det andra och samverkar på olika plan, så att känslor inom relationer får ett uppsving. Tiden är viktig, att vara på rätt plats när du ska!

 

 20 juli 2024  22:42

Transiterande Mars går in i Tvillingarna

Dags att ta initiativ till idéer och sprida information. Var kommunikativ och undvikande om det behövs. Du kan inte vara säker på vad som är dubbla budskap.

 

21 juli 2024  12:16

Månen går in i Void of Course 

Koppla bort så många aktiviteter du kan. Starta inga nya projekt utan vila dig fram till dess att Månen går in i nästa tecken, oftast inom några timmar.

 

 21 juli 2024  12:16

Fullmåne - 29°Cp08'

 

 21 juli 2024  02:48

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Chiron

Chiron representerar såren som vi bär med oss, både fysiskt och emotionellt. När Månen bildar en kvadratur till Chiron kan detta leda till en konflikt mellan våra känslor då och nu. Det kan gälla smärtsamma erfarenheter ur sorg, relationer, upplevelser i barndomen och annat, som kommer upp till ytan för att hanteras och bearbetas för att hitta sätt att läka och växa.

 

 21 juli 2024  07:52

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Uranus

Ställ dig öppen i ditt sinne och lyssna till andras idéer och nytänkande. Du får del av äran när du hjälper dem att förverkliga något nytt. Under perioden då aspekten är verksam några dagar, öppnas dörrar för en harmonisk och gynnsam fusion av känslor och innovation. Detta skapar en atmosfär där du blir mottaglig för nyskapande energier och känslomässiga förändringar. Din intuition skärps, och du visar en ökad tolerans för det ovanliga, vilket kan leda till att du utforskar nya känslomässiga uttryck och relationer. Hemmet och familjesituationen kan också gynnas av positiva förändringar under denna period. Sammantaget skapar denna aspekt en tid av kreativitet, öppenhet och positiv attityd gentemot det oväntade.

 

 21 juli 2024  12:16

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Solen

Du är extra känslig med starka humörsvängningar. De personliga intressena hamnar i konflikt med sociala normer och andras önskemål. Ge inte efter! Fullmånen sägs ofta förstärka romantik, känslor och humör. Många upplever att de blir mer emotionella, intensiva eller känsliga under denna tid då vargarna ylar mot himlen. Det är också vanligt att känna sig mer energisk eller upprymd under fullmånetid, men det kan också förstärka negativa känslor som ilska, rastlöshet eller oro och hantera dem på ett balanserat sätt är viktigt. Inom trädgårdsodling och jordbruk anses fullmånen vara en gynnsam tid för växtlighet och plantering då jord och växter är mer mottagliga för vatten och näringsämnen och rotar sig starkare än under andra månfaser. Traditionellt har fullmånen alltid varit en tid för ritualer och ceremonier inom olika andliga och esoteriska traditioner för att fokusera på sina mål, släppa negativa energier eller reflektera över sitt liv då energierna är förknippade med fulländning och avslut. Att släppa taget om det förflutna som inte längre är till gagn för oss och för att rikta in oss på nuet och framtiden.

 

21 juli 2024  13:26

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Neptunus

Nu öppnar sig en portal för kreativitet och självuttryck som strömmar genom dig som en frisk flod. Det är som att dansa i harmoni med universums rytm, där dina känslor och din intuition blir din bästa guide. Ta fram dina verktyg för kreativt uttryck, oavsett om det är målarpenseln, skrivboken eller drejskivan, och låt dig svepas iväg av flödet. Genom att hänge dig fritt i ditt skapande öppnas nya dimensioner av självuttryck och självförverkligande. Du har en unik möjlighet att förverkliga dina drömmar på ett kraftfullt sätt just nu. Se därför till att du tar tillvara på denna inspirerande energi som vägleder dig mot nya höjder av kreativitet och personlig tillfredsställelse.

 

 21 juli 2024  13:42

Transiterande Månen går in i Vattumannen

Det är bra att bygga nätverk och samarbete med organisationer med humana grunder för framtiden. Kärleken är något på sparlåga men spirar snart igen. När Månen går in i Vattumannen kommer du några dagar in i en tid av distansering och objektivitet. Det blir ett skifte av energier med nya perspektiv. Detta lufttecken handlar om frihet, kunskap och broderskap, och du känner av dessa energier. Vattumannen är också ett tecken för uppror, att bryta sig ur låsningar, så du kan känna dig mer oberoende och okonventionell under den här tiden. Vare sig du omfamnar dessa egenskaper eller motsätter dig dem är detta en möjlighet att öppna dina sinnen och släppa taget om det som inte längre är till gagn för dig. Vattumannens principer handlar om att arbeta tillsammans för det större bästa, och med Månen i detta tecken påminns du om kraften av samarbete. Använd den här energin för att komma samman och göra skillnad i världen.

 

 

 21 juli 2024  14:28

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Mars

Visa mod och djärvhet! Fatta nödvändiga snabba beslut och omgivningen kommer att respektera dig. Nu får du styrka att göra dig hörd och sedd. Har du saknat motivation i vissa frågor som rör din närhet, hemmet, familjen eller på annat sätt har att göra med din trygghet, så börjar du nu hitta tillbaka igen till former du kan bearbeta. Efter en tidigare period av frustrationer och oklarheter i något känslomässigt förhållande, så kom det en ny period då mycket var neutralt och som kunde upplevas något tomt på sitt sätt. Nu ser det alltså ut som om du börjar hitta trådarna och vill väva dem samman till en bildväv av alla intryck du har att sortera för att finna tillbaka till dina rötter, vare sig rötterna är från din uppväxt eller de nya rotskott som vuxit ut under ditt liv. Det kan bli en del förändringar i känslo- och relationssammanhang, och om det blir så, är det nödvändigt för att du ska kunna gå vidare. Ta de chanser du ser kommer upp att diskutera motivation och orsak i ditt förhållande till närstående. Vad som också är välgörande under den här perioden är att göra ändringar i hemmet, möblera om, renovera eller bygga nytt. Det verkar också som att du vill koncentrera dig kring hemmet och kanske jobba mer hemifrån.

 

 21 juli 2024  15:14

Transiterande Månen är i Konjunktion med Transiterande Pluto

Detta är en "tung" aspekt där djupa minnen från barndomen kan väckas till liv och du känner dig överväldigad av känslor av att vara utanför. Det är en tid då du kan utmana din familj eller nära relationer att ge dig bevis på att du faktiskt är älskad och accepterad precis som du är. Se till att du tar dig tid att bearbeta dessa känslor på ett konstruktivt sätt och att du når ut till dina närmaste för stöd och förståelse under denna intensiva period.

 

 21 juli 2024  22:42

Transiterande Venus är i Sextil till Transiterande Jupiter

Gå på teater, konstutställningar, konserter, bio och läs vad du tycker om. Du träffar många intressanta människor. Resor gynnas nu. Njut av tillvaron.

 

 

***

Till toppen av sidan


--------------------------------------

Copyright © Stjärnastrologen


Köpevillkor / GDPR