Stjärnastrologen Veckans Horoskop 15 - 21 april 2024

Vecka 16. Må 15 april - Sö 21 april, 2024

Copyright 2024 Stjärnastrologen Anders Ekström

 

www.stjarnastrologen.se/workshop

 

 15 april 2024  21:12

Månen går in i Void of Course 

Koppla bort så många aktiviteter du kan. Starta inga nya projekt utan vila dig fram till dess att Månen går in i nästa tecken, oftast inom några timmar.

 

 15 april 2024  21:12

Månen är i första kvarteret vid 26°Cn18'

 

 14 april 2024  23:39

Transiterande Månen är i kvadratur till Transiterande Norra Noden

Kvadraturaspekten mellan den Transiterande Månen och den Transiterande Norra Noden, Drakens Huvud, indikerar konflikter som lätt uppstår och manar dig att vara uppmärksam på hur du reagerar och interagerar med din omgivning. Dessutom kan det vara ett tecken på lärdomar som representerar svårare tider vilket kräver extra ansträngning och engagemang för att övervinna. Finns det anledning för dig att ändra på något kan det bli en betydande nödvändig omvandling, som efteråt ger lättnad att ha tagit itu med saken. Transiten bådar en ny början och hjälper dig att ta steg för steg att göra de förändringar som måste till för att nå dina mål. Uthållighet och vilja är nödvändigt för att släppa taget om allt som hindrar dig från att uppnå din fulla potential. Det ges också en möjlighet att känna igen och använda din inre visdom, att reflektera över dina relationer med dig själv och till andra. Viktigt för erfarenheten är att erkänna misstag och brister samtidigt som vi erkänner våra styrkor och framgångar.

 

 15 april 2024  04:17

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Mars

Visa mod och djärvhet! Fatta nödvändiga snabba beslut och omgivningen kommer att respektera dig. Nu får du styrka att göra dig hörd och sedd.

 

 15 april 2024  07:41

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Chiron

Chiron representerar såren som vi bär med oss, både fysiskt och emotionellt. När Månen bildar en kvadratur till Chiron kan detta leda till en konflikt mellan våra känslor då och nu. Det kan gälla smärtsamma erfarenheter ur sorg, relationer, barndomsupplevelser och annat, som kommer upp till ytan för att hanteras och bearbetad för att hitta sätt att läka och växa.

 

 15 april 2024  08:11

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Merkurius

Månen representerar våra känslor, instinkter och reaktioner. Den påverkar våra känslomässiga tillstånd och hur vi uttrycker oss känslomässigt. Månen är också förknippad med det omedvetna och det feminina. Merkurius å andra sidan står för kommunikation, intellekt, tankar och logik. Det representerar också resor, handel och rörlighet. Merkurius påverkar hur vi uttrycker oss verbalt och hur vi tar emot och bearbetar information. När dessa två himlakroppar befinner sig i kvadraturaspekt, indikerar det en spänning mellan våra känslomässiga reaktioner och vårt intellekt eller kommunikationsstil. Det kan vara en tid av inre konflikt där vi kanske känner oss splittrade mellan vad vi känner och vad vi tänker eller säger. Det är också svårare att kommunicera våra känslor på ett tydligt sätt eller att förstå andras känslor. Aspekten påverkar vårt sinne för balans mellan det emotionella och det rationella och ger en tendens att överanalysera känslor ställda i förhållande till det logiska, eller att vara för kritiska mot vårt eget känslomässiga tillstånd. Det är viktigt att vara medveten om detta och försöka hitta en balans mellan hjärta och hjärna under några dagar.

 

 

 15 april 2024  09:05

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Jupiter

Nu har du medvind att fånga in de tillfällen som gör att du får den där må-bra-känslan. Känslorna expanderar och omfattar kärlekens goda. Detta är en godmodig aspekt som lockar till många glada skratt och lyckosamma känslor. Det är åtminstone andemeningen av föreningen mellan Månen och Jupiter i detta goda förhållande. Månen representerar det kännande barnets sökande efter känslor och identitet, och Jupiter utlovar en framtida likvärdighet. Det betyder att du har med dig många minnen från din barndom som du försöker bevara och återuppleva i vuxen ålder genom att då och då förnya traditionerna du en gång danades under. Men du måste veta att en barndoms minnen är starkare i sin samtida upplevelse än de någonsin kan bli i en framtida pleonastisk upprepning. Men behåll ändå alltid barnet inom dig och minns, så kan du i din tur glädja andra barn... Månen är nyfiken - Jupiter visar vägen fram till kunskap och du har en förmåga att vara på rätt plats i rätt tid för att få rätt information som behövs för stunden.

 

 15 april 2024  11:00

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Uranus

Håll dig positiv och öppen för nya idéer från andra. Det är inte bara är du som har visioner. Vi lever alla på samma jord och samarbete är din utveckling.

 

 15 april 2024  16:22

Transiterande Merkurius är i Konjunktion med Transiterande Chiron

Merkurius, känd som kommunikationens och intellektets planet, representerar vår förmåga att tänka, resonera och kommunicera effektivt. Å andra sidan representerar Chiron, den sårade helaren, våra djupaste sår och vägen till helande och tillväxt. När dessa två planeter är i konjunktion kan vi förvänta oss att uppleva en nyvunnen känsla av klarhet och medvetenhet kring våra djupaste sår och hur vi kan läka dem.

 

 15 april 2024  20:03

Transiterande Norra Noden Stationär

Vänder till framåtgående direkt rörelse.

 

 15 april 2024  20:12

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Solen

Det är inte ovanligt att bli lite missmodig när denna aspekt aktiveras, men det går över rätt snabbt. Undvik konflikter, koppla av och sov några timmar. Månen och Solen är två himlakroppar som har en direkt inverkan på våra liv. Månen påverkar tidvattnet och Solen påverkar vår vardag. När den Transiterande Månen står i kvadraturaspekt med den Transiterande Solen skapas en tid av spänning och frustration. Den här aspekten belyser konflikter mellan våra personliga önskningar och vårt ansvar. Vi kan känna oss dragna åt olika håll och det är svårt att hitta en balans. Men detta är också en tid då vi ska lära oss att lita på vår intuition och lyssna på vår inre röst. Om vi kan hålla oss lugna och fokuserade kan vi använda denna energi för att göra positiva förändringar i våra liv.

 

16 april 2024  03:23

Transiterande Månen går in i Lejonet

Ta en paus från vardagliga förpliktelser och utnyttja denna unika möjlighet att stå i rampljuset. När Månen passerar in i Lejonets tecken kan känslorna bli förhöjda, vilket gör att du kan ta fram din kreativa och konstnärliga känsla. Månen är en symbol för våra innersta känslor och koppling till den moderliga figuren i våra liv, vilket innebär att vi kan uttrycka oss mer fritt. Det är dock också viktigt att vara uppmärksam på våra egna behov och önskningar, för att undvika att bli alltför egocentriska eller ryckas med. Så använd de här dagarna till att roa dig och ha lite kul, men kom ihåg att hålla dig på jorden och inte låta dig överväldigas av din omgivning.

 

 16 april 2024  07:22

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Pluto

Känslorna kan svalla rejält. Dolda konflikter kommer upp och det kan vara nödvändigt att rensa luften. Du vill bryta dig loss från beroende som hämmar.

 

 17 april 2024  09:03

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Venus

Ömhet och romantik sprider sig som en varm vind, och du bjuds in till en fest av skratt och glädje. Dessa två planeter, var och en företräder känslor, empati, motivation och charm, dansar i harmoni under den här tiden. Det är som om du lockar till dig människor som uppskattar dig och allt du står för, som bin som dras till en honungskaka. Naturligtvis kan det finnas enstaka "björnar" som också vill smaka på den här honungen och ta en del av dina vänskaps- och goodwillresurser. När de har tillfredsställt sina behov kan du känna dig övergiven och undrande. Men i det ögonblicket kan du kanske se det hela från en mildare synvinkel - björnens agerande var drivet av sin egen hunger, och det är inte rättvist att bestraffa någon för att de äter sig mätta. Åtminstone fick du en stor björnkram som tack för besväret. Så omfamna kärlekens värme och skönhet, samtidigt som du är medveten om att du kan dra till dig olika människor, både de som ger och de som tar. Det är en tid för att njuta av relationer och sprida din egen kärlek och värme.

 

 17 april 2024  10:08

Transiterande Månen är i trigon till Transiterande Norra Noden

Den Transiterande Månen och den Norra Noden är två betydande faktorer som brukar ha en djupgående påverkan på vårt känslomässiga och andliga välbefinnande. Trigonaspekten ger en känsla av lätthet och flöde, men det kräver också att du navigerar dina energier och känslor i en positiv riktning. Månen är en ljuskälla som styr våra innersta känslor och har en djupgående effekt på vårt dagliga liv. Den Norra Noden står för vårt framtida öde och den väg vi måste ta för att nå det. Det är vår själs uppdrag och de lektioner vi behöver lära oss under detta liv. När den Transiterande Månen bildar en trigonaspekt till den Transiterande Norra Noden, skapat den en kraftfull energi som kan hjälpa oss att manifestera våra önskningar och nå våra mål. Men som med alla himmelska händelser är tolkningen av denna aspekt inte alltid okomplicerad. Dessutom är denna aspekt faktiskt inte alltid positiv. Den kan falla över och tyda på en känsla av självbelåtenhet eller bristande motivation att fullfölja uppsatta mål.

 

 17 april 2024  16:00

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Merkurius

När den Transiterande Månen befinner sig i trigon (120 grader) till den Transiterande Merkurius indikerar det en period av mental klarhet, snabbhet och ökad kommunikation. Merkurius är planeten för kommunikation, mentalitet och intellekt, medan Månen representerar känslor, instinkter och behov. Trigonaspekten mellan dessa två främjar till en mer harmonisk balans mellan känsla och intellekt. Du kan känna ett utökat behov att prata om dina känslor. Ge dock den du pratar med en möjlighet att själv få prata med dig om sitt, annars blir det ensidigt. Du känner dig omtyckt och det alltid finns någon som uppskattar dig. Du kan inleda en stilla flirt utan större djup bakom. Men det blir goda minnen kvar!

 

 17 april 2024  18:52

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Chiron

Din djupare visdom och intuition arbetar för att läka tidigare sår, men för att göra det kan du känna en rad känslor som för dig tillbaka till dessa gamla sår.

 

 17 april 2024  19:45

Transiterande Venus är i konjunktion med Transiterande Norra Noden

Den Norra Noden är den punkt på himlen där månens bana korsar Solens bana. Den förknippas med vår själs syfte och den riktning i vilken vi måste röra oss för att uppfylla vårt karmiska öde. Venus står för kärlek, skönhet och harmoni, och leder ofta till en omvärdering av vår relationsdynamik och fram till våra kreativa strävanden.

 

 17 april 2024  21:10

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Jupiter

Håll tillbaka expansionslusten och att köpa onödiga saker du inte behöver. Det är inte rätt tid för det och det blir övergödning som begränsar tillväxt. Begränsa dig så att du kan expandera stabilt i stället.

 

 17 april 2024  22:19

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Uranus

Månen och Uranus är var för sig oroliga själar och när de som nu, under några dagar, står lite på kant med varandra i en spänningsaspekt blir det obalans. Du kan du uppleva en känsla av odefinierad frustration som om en böljande energi av oberäknelighet och förändring påverkar ditt känsloliv, och du känner dig irriterad och upprörd utan en tydlig anledning. Det är möjligt att det dyker minnen av oförrätter upp i ditt medvetande, både från barndomen och från relationer och arbetslivet. Dessa minnen kan väcka starka känslor och öka den allmänna känslan av frustration. Det är som om Uranus, planeten för oväntade förändringar, trycker på känslomässiga knappar och rör om i det förflutna. Samtidigt ger denna energi från Uranus också möjligheter till befrielse från gamla mönster. Så bli inte förvånad över att råka ut för överraskande förändringar som ger utrymme för nya och positiva känslomässiga erfarenheter

 

 18 april 2024  14:01

Månen går in i Void of Course 

Koppla bort så många aktiviteter du kan. Starta inga nya projekt utan vila dig fram till dess att Månen går in i nästa tecken, oftast inom några timmar.

 

 18 april 2024  13:01

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Solen

Det råder stillhet och harmoni i sinnet - njut av tillfällena som ges att ta del av alla speglingar där små drömmar kan bli trevlig verklighet för några timmar. Bestäm dig för att bli mer nöjd med dig själv. Acceptera de delar av dig som är du och som inte ska behöva ändras på av skäl som ligger utanför de egentliga omständigheter du vill vara i. Att svara mot andras önskemål om att vara förenad i något som de socialt kan acceptera, är aldrig eller sällan acceptabelt då man med det gör avkall på den person man är. Ja, då kan man faktiskt säga att man solar sig i glansen av någon annans sken. Månen har inget eget ljus, den lånar sin reflex av Solen. Behöver du låna ljus av någon?

 

 18 april 2024  15:10

Transiterande Månen går in i Jungfrun

Transiterande Månen går nu i Jungfrun och det är dags att ta itu med de mer vardagliga och tråkiga sysslorna. Det är en gynnsam tid för att rensa upp och organisera det som hamnat på efterkälken och behöver ordnas ovh styras upp. Om du inte redan har gjort det, överväg att boka din årliga hälsoundersökning och att sätta upp mål för din fysiska hälsa, som att gå till gymmet åtminstone en kväll i veckan eller ta en långpromenad. Månen har en stark påverkan på våra känslor och humör, och när den går in i ett nytt stjärntecken, är det viktigt att förstå hur den övergången kommer att påverka dig. Under de kommande två och en halv dagarna befinner sig Månen i Jungfrun, ett jordtecken känt för dess praktiska och detaljorienterade natur. Detta kommer sannolikt att framhäva Jungfruns egenskaper hos dig, vilket kan resultera i ökad fokusering och flit. Du kanske finner dig själv mer dedikerad och arbetsam än vanligt. Å andra sidan kan du också märka en ökad kritisk och perfektionistisk inställning. Det är viktigt att balansera denna noggrannhet med att undvika överdriven kritik och att vara medveten om hur du kommunicerar dina åsikter till andra. Du kan ha lätt för att ta till pekfingret och anvisa riktning åt andra vad DU anser ska vara rätt. För vissa kan denna övergång förstärkas ytterligare om den harmoniserar med aspekter i deras individuella horoskop, medan andra kanske inte upplever några specifika förändringar. Fokusera på det som är viktigt för dig och överväg att släppa taget om det som inte längre tjänar dig. Det är också en tid för att vara till hjälp för andra på alla sätt vi kan.

 

 19 april 2024  09:59

Transiterande Merkurius är i Konjunktion med Transiterande Venus

Flödet i sociala kommunikationer är varmt och förstående åt alla håll. Goda förutsättningar för samarbete med harmoni och klarhet. Intellektuell kärlek.

 

 19 april 2024  14:59

Transiterande Solen går in i Oxen

Det andra tecknet i ordningsföljden av Zodiakens tolv och är som princip tänkt jorda, förankra och etablera det liv som föddes i Väduren. Livsviljan som sprängde det hårda fröskalet har nu vuxit upp till de första blommorna och satt ett gediget rotverk under utveckling på växter och träd. Livet etablerar sig med djupa förankringar i jorden. Oxe vill ha en säker grund till livet med kraftiga rötter genom att skaffa sig materiell trygghet.

 

 19 april 2024  16:28

Transiterande Mars är i Sextil till Transiterande Jupiter

Nu tillförs du mängder av energi och entusiasm att genomföra dina planer oavsett vad det än är. Det är även en utmärkt tid att börja läsa och studera. 

 

 19 april 2024  22:52

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Saturnus

Tålamod är en tillgång att utöva nu. Det blir annars så att du faller undan för frustrerade och ledsamma känslor. Det kommer det som ska, bara se tiden an. Känslolivet kan upplevas som lite begränsat liksom att du känner dig övergiven och negligerad emellanåt. Om du känner igen detta så är det under övergående och har egentligen inte så mycket med din omgivning att göra. Det är inte riktigt sant att du är negligerad eller inte omtyckt, det bottnar snarare i att du har svårt att för tillfället tillgodogöra dig känslor, liksom att ge ut dem. Det kan vara så att du är så upptagen med något projekt, arbete eller annat att du inte har tid eller rum över för samvaro på det varmare planet då det ännu finns något ogjort i det du håller på med. Tycker din omgivning eller familj att du är för återhållsam med spontana skratt och öppenhet, har denna aspekt sitt finger med i spelet. Det är som om du "vill" sitta fast i ett mönster där tankarna kretsar mycket kring problem och restriktioner. Det kan vara för mycket av svart eller vitt utan mellanläge. Sänk dina palissader, öppna känsloluckorna och visa dina glada sidor, inte bara de sårade, så får du dubbelt tillbaka. Låt det gamla som varit bli glömt, det kommer inte tillbaka - vare sig oförrätter eller andra sårade känslor. Det var då, nu är det andra tider och känslor!

 

 19 april 2024  22:52

Månen går in Void of Course

Koppla bort så många aktiviteter du kan. Starta inga nya projekt utan vila dig fram till dess att Månen går in i nästa tecken, oftast inom några timmar.
 

 20 april 2024  00:55

Transiterande Mars är i Sextil till Transiterande Uranus

Äntligen ser du ljuset och hittar lösningen till ett problem du brottats med ett tag.. Du kan bryta igenom hinder på innovativa sätt. Du är en dynamisk ledare.

 

 20 april 2024  11:13

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Jupiter

Det sociala och politiska livet med folkliga förtecken intresserar dig just nu. Du kan nå betydande framsteg inom det humanistiska området genom din rättvisekänsla och vilja till expansion. Förebilderna till dina ideal hämtar du ur en övertygelse om en ideologisk världsbild där var och ansvarar för sin egen utveckling genom att välja rätt sida bland ideologiska lägren. Du kan också känna tillfredsställelse i att arbeta med barn eller ungdomar i syfte att ge dem goda förebilder till sin uppfostran. Tänk bara på att stora visioner kräver stora insatser och mycket tid. Det går inte på en gång att ändra system som rotat sig under lång tid. Ditt eget känsloliv kommer i balans till dina insikter i hur mycket du kan få ut av och ge till en relation. Behov av uppmärksamhet minskas till fördel för mer omfattande filosofi där mindre lyckligt lottade människors bekymmer upptar din tid och får dig att ändra på vissa åsikter om samhället. De goda tillfällena av det mesta kommer i din väg. Ta till vara på det du kan. Med självförtroende och optimism skördar du frukterna och belöningarna.

 

 20 april 2024  11:27

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Uranus

Ställ dig öppen i ditt sinne och lyssna till andras idéer och nytänkande. Du får del av äran när du hjälper dem att förverkliga något nytt. Under perioden då aspekten är verksam några dagar, öppnas dörrar för en harmonisk och gynnsam fusion av känslor och innovation. Detta skapar en atmosfär där du blir mottaglig för nyskapande energier och känslomässiga förändringar. Din intuition skärps, och du visar en ökad tolerans för det ovanliga, vilket kan leda till att du utforskar nya känslomässiga uttryck och relationer. Hemmet och familjesituationen kan också gynnas av positiva förändringar under denna period. Sammantaget skapar denna aspekt en tid av kreativitet, öppenhet och positiv attityd gentemot det oväntade.

 

 20 april 2024  12:09

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Mars

Denna aspekt är som att en inre strid utspelar sig. Känslorna kan vara intensiva och du kan känna dig frestad att ge efter för impulser och aggressioner. Men det är viktigt att hålla tillbaka och undvika att dras in i onödiga konfrontationer. Det är lätt att bli frustrerad under denna period, särskilt om du känner att dina behov inte blir tillfredsställda eller om du inte får den uppmärksamhet du önskar. Det är viktigt att du inte låter dessa känslor ta över och istället kanalisera din energi mot konstruktiva mål. Fokusera på dina ambitioner och arbeta hårt mot dina mål, så kan du omvandla den intensiva Marsenergin till något produktivt. Månen, som går från att vara fullt synlig till att vara osynlig, symboliserar balansen mellan behovet av att få uppmärksamhet och att vara i ensamhet och kontemplera. Det är givande att bearbeta dina känslor under denna period på ett konstruktivt sätt och förbereda dig för att presentera dina resultat när du är redo.

 

21 - 22 april 2024  Maximum
Årets meteorskurar i Lyriderna

Varje år ger oss naturen fantastiska upplevelser, och en av de mest spektakulära är när vi får chansen att bevittna ett meteorregn. I år är inget undantag då vi inom kort kan njuta av Lyriderna, ett av de mest förväntade himmelska fenomenen, som når sin peak den 21-22 april 2024. Lyriderna är ett av de äldsta kända meteorregnen och har fascinerat människor i århundraden. Detta naturspektakel uppstår när jorden passerar genom svärmarna av stoft och partiklar som lämnats efter kometen C/1861 G1 Thatcher. När dessa små partiklar brinner upp i vår atmosfär skapas de lysande strecken som vi kallar för meteorer eller stjärnfall.

 

 

 

21 april 2024  01:19

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Neptunus

Känner du dig missmodig men inte vet varför? Har någon glömt bort dig? Koppla av och lyssna till god musik. Det går över och vännerna hör av sig. Nu är det en tid präglad av intryck av villrådighet i känslolivet. Det kan vara som att försöka finna en fast stig i ett stort kärr med förrädiska tuvor som sjunker undan för minsta tryck. Och rätt som du står mitt i kärret av förvirrade känslor och intryck, så undrar du hur du har kommit dit egentligen. Det är inte lätt att förklara men en möjlighet är den att du lätt förlorar dig i falska föreställningar av ideal och värderingar i känslomässiga relationer. Det är som om du lockas av att komma till det förlovade landet som hägrar bortom bergen. Och så höjer du ögonen mot bergstopparna och bara går och går - men det var ingen som nämnde kärrmarkerna på vägen... Tänk på att Neptunus lägger oftast en skylande slöja över verkligheten och bortser från den i försök att idealisera. Blanda inte ihop sympati med kärlek!

 

 21 april 2024  03:26

Transiterande Jupiter är i Konjunktion med Transiterande Uranus

Det händer mycket omkring dig just nu och du kan känna det som att du åker berg och dalbana som är full av överraskningar med svängar och backar som erbjuder både spänning och rädsla. Du vill pröva nya saker och närmar dig olika utmaningar med avvaktande förtjusning för att rycka i snöret och se om du får en kalldusch eller att det ramlar intressanta uppdrag över dig. Det finns en slags nödvändighet i ett beslut att ändra på något och styra ut på nya vägar du inte gått på tidigare. Du behöver befria dig från några gamla ok som hindrar din utveckling. Omgivningen kan bli förvånade över din energi och fribrytande attityd, men stå fast vid din linje och gå vidare. De som finns i närheten förstår och du får god utdelning framöver att dela med dig av.

 

 21 april 2024  04:08

Transiterande Månen går in i Vågen

Kom bort från det plottriga och invecklade du varit med om ett tag. Sök dig till frid och harmoni och ge utrymme åt din konstnärliga sida. Ägna all tid du kan åt familjen eller din vän som tycker om dig. När det gäller vårt kärleksliv vill vi alla känna oss balanserade och i harmoni med vår partner. Detta är dock inte alltid lätt att uppnå. Transitmånen i Vågen kan ha stor inverkan på våra relationer, och det är viktigt att vara medveten om hur den kan påverka oss. Under den här tiden kan vi finna att vi känner oss mer benägna att kompromissa och samarbeta med våra partners och känna ett starkt behov av fred och harmoni. Men den här transiten kan också ge upphov till vissa utmaningar då Månen är vatten och har svårt att vara stilla i Vågens skålar på balansvågen. Du kan känna dig mer obeslutsam än vanligt och ha svårt att hålla fast vid dina beslut. Du kan också upptäcka att du är mer känslig för kritik från din vän och humörets balans kan svänga mer än vanligt. Men tänk på att detta också är en transitmåne, så effekterna kommer att vara relativt kortvariga.

 

 21 april 2024  08:20

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Pluto

Du känner efter om dina personliga begär har blivit tillfredsställda. De sanna känslorna kommer starkt upp till ytan och du måste hantera dem på bästa sätt. Samling, samling, samling. Och vad står i fokus för maning till samling, jo dina känslors irrfärder till integrering med förnuftet. Du kommer in i en period där du, ofta i retrospektiv belysning, tänker efter huruvida dina personliga begär har fått sin tillfredsställelse genom tiderna eller inte. Allt detta jämför du sedan med dagens situation i förhållande till vad du har eller saknar och vill uppnå. Det finns utsikter att du träffar någon som du kommer att ta intryck av och ge dig harmoniska tankar.

 

 21 april 2024  12:48

Transiterande Venus är i Konjunktion med Transiterande Chiron

När planeterna i vårt solsystem står i nära förbindelse med varandra finns det en unik möjlighet att främja personlig utveckling och förändring. Venus och Chiron befinner sig till för stunden i en närliggande konjunktion och uppmanar oss att ta personligt ansvar och inleda vår egen läkningsprocess. Det här är ett tillfälle att ta avstånd från negativa vanor och söka upp förbindelser som är både vårdande och välgörande. Dessutom uppmuntras vi av aspekten att lyssna på vår intuition och lita på våra instinkter för att skapa en sundare och mer stödjande miljö för oss själva och vår omgivning.

 

 21 april 2024  18:01

Transiterande Solen är i Kvadratur till Transiterande Pluto

Detta är en stark aspekt som framkallar maktkamper och  behov att tillgodose sina behov. Njut av känslorna men undvik överdrift i de sju dödssynderna.

 

 

***

Till toppen av sidan


--------------------------------------

Copyright © Stjärnastrologen


Köpevillkor / GDPR