Veckohoroskopet
Din guide till vad som händer på himlen

📆   Vecka 49
Må 05 Dec - Sö 11 Dec


Copyright 2022 Stjärnastrologen Anders Ekström

5 dec 2022 13:37

Transiterande Månen är i konjunktion med Transiterande Norra Noden

Nygamla möjligheter öppnar sig som projekt att börja planera. Stärkt av att du har familjen och dina vänner med som hejarklack så kommer det att fungera,

5 dec 2022 18:37

Transiterande Månen är i Konjunktion med Transiterande Uranus

Du har svårt att koppla av och upplever inte den tysta njutningen annat än för en minut. Det är omöjligt att veta var och när eller om du alls dyker upp.

5 dec 2022 13:40

Transiterande Norra Noden Stationär

Vänder till bakåtgående retrograd rörelse.

6 dec 2022 02:53

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Saturnus

Tålamod är en dygd och det gäller just nu. Håll ut i besvären annars faller du lätt offer för frustration och ledsamhet. Allt löser sig inom någon dag.

6 dec 2022 07:36

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Neptunus

Ta fram målarpenseln, skrivboken, drejskivan eller annat där du kan ge dina känslor hän i ett skapande. Du är i harmoni och kan förverkliga drömmar.

6 dec 2022 15:50

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Pluto

Du känner efter om dina personliga begär har blivit tillfredsställda. De sanna känslorna kommer starkt upp till ytan och du måste hantera dem på bästa sätt.

6 dec 2022 20:01

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Jupiter

Nu har du medvind att fånga in de tillfällen som gör att du får den där må-bra-känslan. Känslorna expanderar och omfattar kärlekens goda.

6 dec 2022 21:48

Transiterande Månen går in i Tvillingarna

Månen är i Tvillingarna under två och en halv dag, så vi kan förvänta oss att det kommer att vara en del Tvillingenergi i luften då kommunikation och intellektuella strävanden gynnas. Du kan känna dig mer pratsam än vanligt och sinnet kan vara extra upptaget av intellektuellt utbyte. Det är en bra tid för brainstorming, nätverkande och studier och framförallt att umgås. Tvillingens baksida är att det också kan vara en tid då tankarna är utspridda som när en kvicksilverdroppe delas i många droppar vid fall och blir nyckfulla och skvallriga. Medvetet tänkande ger dock samling och koncentration när du föser ihop dropparna, tankarna, och de återförenas och blir en stor enhetlig droppe. De små dropparna som farit omkring likt tjattrande goblins, har samlat information var för sig och när de återförs att komma samman till en enhet, tar Tvillingmånen upp och gör om informationen till en begriplig och användbar mening.

6 dec 2022 08:04

Transiterande Merkurius är i Kvadratur till Transiterande Jupiter

Något kring din utbildning skapar irritation. Du har möjligheter att komma vidare men tålamodet och betygen räcker inte till. Men du har "reservplaner".

6 dec 2022 23:07

Transiterande Merkurius går in i Stenbocken

Ta till dig av klokt och försiktigt tänkande och sök kunskap som har substans och är beprövad. Kanske tycker du det känns begränsat i utbudet men du lär för framtiden.

7 dec 2022 21:18

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Chiron

Synkronicitet är en tillgång i ditt dagliga liv för tillfället, allt "klaffar" och faller på plats. Lyssna till och stäm av mot de lågmälda men tydliga andliga budskapen. Lyssna nu in och njut av de andliga vägvisarnas råd.

8 dec 2022 05:07

Fullmåne - 16°Ge01'

Fullmåne är en kraftfull och speciell tid för många andliga och Astrologiska utövare. Den här veckan infinner sig fullmånen i Tvillingarnas tecken och blir fullt belyst vid 16 grader omkring klockan 05 om morgonen, torsdagen den 08 december 2022, Då befinner sig Månen i det 8:e huset, medan Solen är i det 2:a huset i Skytten. Denna himmelska konstellation bär med sig en unik energi som kan användas för att utvidga vår andliga förståelse och insikt. Det 8:e huset är traditionellt förknippat med omvandling, relaterat till resurser, existentiell trygghet, död och återfödelse. Detta kan betyda slut och början, särskilt när det gäller känslomässiga förbindelser och att släppa kontrollen. Det andra huset är förknippat med pengar, materiella ägodelar och även självkänsla, vilket kan påverka hur du interagerar med världen. Kombinationen av Månen och Solen i den här konfigurationen är en möjlighet att se djupt inåt och förstå våra relationer med den materiella och immateriella världen. Fullmånefasen är i Tvillingarna, som är ett lufttecken, styrt av Merkurius, förknippas med kommunikation, intelligens, lärande och resor. Denna fullmåne är en tid för att samla kunskap och öppna oss för nya perspektiv att förstå de underströmmar av förändring som vi kanske känner, samt för utforskning. Månen i hus åtta ger fokus på det förflutna som manifesterar sig i nya former i nutid och på känslomässig och existentiell trygghet. Det är också en bra möjlighet för att förstå det förflutna och skapa kunskap och medvetande om makt och kontroll. Det intressanta är att planeten Mars är i högsta grad inblandad då Mars också befinner sig på just 16° Tvillingarna, alltså exakt i samma grad som fullmånen och då även den i exakt opposition till Solen. Formeln som tillämpas på hela konstellationen är alltså "Solen i exakt opposition som mittpunkt till Månen/Mars i exakt konjunktion".

Kort tolkning: "Benägenhet för affekthandlingar, är mycket lättretad, stridslust, en varierande tillgång på energi, förhastar sig, gör uppror mot restriktioner och tvång, snarstuckenhet. Invecklar sig i stridigheter, visar intolerans, osämja, motstridiga känslor."

Den kosmiska färdplanen för våra liv är ständigt föränderlig och komplex, liksom tolkningarna av dessa konstellationer. Konsekvenserna av den kommande fullmånen och samtidiga Månen/Mars-konjunktionen i det åttonde huset, och Solen som intar positionen som mittpunkt i det andra huset, ger det i de möjliga världsliga tolkningarna ett upptrappat tempo av det krig som pågår mellan Ryssland och Ukraina. Månen och Mars är två mycket kraftfulla planeter och när de möts i samma grad och i en av de grader jag allt sedan 70-talet klassat som "De Mäktiga Gradtalen 16°, 19°, 27°, vilka var för sig skapar en kraftfull effekt som kan påverka livet för alla på planeten. Solen i det andra huset indikerar en balansering av makten och kan representera ett försök av jordens folk att komma samman och skapa en fred som skyddar oss alla. Men Ryssland är Ryssland vars taktik är att kuva fienden genom utnötning och förstörelse av all infrastruktur och lämna bara förstörelse och grus efter sig. Vilket redan är bevisat att så är det. Indikationen är att Ryssland sätter in fler dåligt utrustade trupper och tillverkar fler raketer för att ytterligare trasa sönder Ukraina i syfte att landet ger upp och åter blir en lydstat till Rysslands nya "sovjetisering". Så kommer nog inte att ske, fast utnötningskriget kommer att hålla på länge till.

Just denna fullmåne är särskilt kraftfull eftersom Månen är i hus åtta och Solen i hus två i Skytten. Denna kombination skapar en potent och känslomässigt djup laddad atmosfär. För de av oss som är medvetna om denna himmelska händelse ger det insikter till en tid av nödvändig omvandling av resurshantering från globalisering till mer nationell och lokal självförsörjning. Ta tillfället i akt att öppna upp för de möjligheter som livet har att erbjuda i din egen närhet och vänkrets. Så ta till dig av de goda aspekterna i veckans utbud från planeternas auktioner... Må gott och ha det bra.

8 dec 2022 05:07

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Solen

Du är extra känslig med starka humörsvängningar. De personliga intressena hamnar i konflikt med sociala normer och andras önskemål. Ge inte efter!

8 dec 2022 05:18

Transiterande Månen är i Konjunktion med Transiterande Mars

Sinnesrörelser. Känslor och tankar är starkt förknippade med varandra. Du reagerar humörmässigt snabbt och impulsivt på ett ibland obalanserat sätt. Tona ner ditt engagemang och låt tanken växa färdigt innan du säger något oöverlagt. Lika lätt som vänner kommer till dig, lika snabbt kan de försvinna

8 dec 2022 13:41

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Saturnus

Nu är du i ett bra läge att ta dig an projekt och utmaningar som kräver tålamod och uthållighet. Energiläget är stabilt och du känner dig positivt stark.

8 dec 2022 18:12

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Neptunus

Det hjälper inte att du tycker synd om dig själv för tidigare sårade känslor som borde få läka ifred. Uppskatta det du har och sörj inte det du inte kunde få.

8 dec 2022 06:41

Transiterande Solen är i Opposition till Transiterande Mars

Nu är det tid snarare för utmaningar och tävlande än för samarbete. Du gör bäst i att lösa problemen som finns än att skapa nya i stress över dem.

9 dec 2022 06:28

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Venus

Svartsjuka och missförstånd ger fel signaler och du ser inte klart vem som är din riktiga kärlek. Koppla av, gör inget förhastat. Vänta in en bra lösning.

9 dec 2022 07:13

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Jupiter

Håll tillbaka expansionslusten, det inte rätt tid för det och det blir övergödning som begränsar tillväxt. Begränsa dig så att du kan expandera stabilt i stället.

9 dec 2022 08:48

Transiterande Månen går in i Kräftan

Månen går in i Kräftans tecken och ger en önskan av att skapa komfort och trygghet och se till att allas behov blir tillgodosedda, inklusive de egna. Kräftan är ett vattentecken, och Månen sägs vara "hemma" i detta tecken. Det här är en tid då vi alla kan bli lite mer känslosamma och känsligare än vanligt. Kräftan handlar om familj, hem och trygghet, så det är en bra tid att fokusera på dessa saker i våra egna liv. Men det kan finnas en tendens att denna fokusering övergår i ängslig bevakning av ägodelar eller positioner mot mot förlust och intrång av "obehöriga". Det grundar sig på att Månen är i sitt eget tecken Kräftan och det Kräftan slår klorna i släpper inte Kräftan ifrån sig, vare sig det gäller pengar, ägodelar eller känslor. Man talar ofta om att bygga ett "Kräftbo" i tanke att det är tryggast att vara ensam i det boet och bevaka det som tillhör Månen i Kräftan.

9 dec 2022 16:54

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Merkurius

Känslorna talar före förståndet. Säg inget alls även om du är full av ord. Missförstånd ger dig inte någon rättvisa. Och det är inte alltid du som har rätt.

9 dec 2022 13:54

Transiterande Venus är i Kvadratur till Transiterande Jupiter

Vill du festa? Motstå suget efter att bli distraherad. Nu är det dags att upptäcka vad ditt hjärta verkligen vill. Detta kan vara en person, ett yrke eller en hobby.

10 dec 2022 08:51

Transiterande Månen är i Kvadratur till Transiterande Chiron

Månen förknippas till känslor och Chiron till sårade sådana. Men det är inte bra att bära på sorg över något som inte går att göra ogjort. Nu finns det god möjlighet till att hela gamla sår, bygg broar till trygghet i stället för att bränna dem.

10 dec 2022 10:42

Transiterande Månen är i sextil till Transiterande Norra Noden

Du fäster stort avseende vid känslan i samlivet och intar en emotionell attityd till andra personer. De goda möjligheterna visar sig och tar du dig an dessa så går det bättre än väntat till stor glädje.

10 dec 2022 16:16

Transiterande Månen är i Sextil till Transiterande Uranus

Håll dig positiv och öppen för nya idéer från andra. Det är inte bara är du som har visioner. Vi lever alla på samma jord och samarbete är din utveckling.

10 dec 2022 04:53

Transiterande Venus går in i Stenbocken

När Venus passerar genom Stenbocken, ett kardinaltecken, kan det ge djupgående effekter. Denna transit kan tolkas som en tid av praktiskhet, försiktighet, ambitioner och behovet av hårt arbete för att nå sina mål. Det är en tid då många vill fokusera på sina långsiktiga mål och framtida ambitioner. Detta kan bli mer fokus på den yrkesmässiga målinriktningen och ekonomiska statusen som karriärutveckling och ekonomisk planering. Det finns en känsla av skyldighet att upprätthålla vissa värderingar och normer som kan gå i arv. Det kanske som en försäkran att leva upp till vissa förväntningar, oavsett om de är självpåtagna eller externt pålagda.

11 dec 2022 06:18

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Neptunus

Du blir alltmer intuitiv och förfinar känslolivet och kan vara originell i att utöva olika konstarter. Låt änglarna göra sitt goda jobb med att inspirera dig.

11 dec 2022 15:10

Transiterande Månen är i Opposition till Transiterande Pluto

Känslorna kan svalla rejält. Dolda konflikter kommer upp och det kan vara nödvändigt att rensa luften. Du vill bryta dig loss från beroende som hämmar.

11 dec 2022 19:48

Transiterande Månen är i Trigon till Transiterande Jupiter

De goda tillfällena av det mesta kommer i din väg. Ta till vara på det du kan. Med självförtroende och optimism skördar du frukterna och belöningarna.

11 dec 2022 21:08

Transiterande Månen går in i Lejonet

Glöm slitets vardag för överlevnad och ta ledigt några dagar. Du behöver känna dig uppskattad och i centrum. Kliv upp på scenen, ta emot hyllningarna. Lejonet är ett tecken för kreativitet, dramatik och självuttryck, så när Månen passerar in i detta tecken kan vi förvänta oss att saker och ting blir lite mer känslosamma. Den här transiteringen kan få fram vår mer dramatiska sida, och vi kanske upptäcker att vi vill vara i centrum för uppmärksamheten och få lte mer beröm än vanligt. Vi kan också känna oss mer kreativa och inspirerade under den här tiden. Månen är en symbol för våra känslor och innersta tankar. Den är också en representation av vår mor eller den moderliga figuren i våra liv. Månen i Lejonets tecken är därför en tid för att uttrycka våra känslor mer fritt och öppet. Vi kan också känna oss vara mer lekfulla och ha lite roligt. Men vi bör också vara medvetna om att de är dagarna kan också föra fram våra mer egocentriska och självcentrerade tendenser och bli mer medvetna om våra egna behov och önskemål och mindre intresserade av andras behov. Det är ett par dagar att njuta av oss själva utan oroa oss för vad andra tycker. Men vi måste också vara försiktiga så att vi inte låter oss ryckas med eller överanstränger oss. Lejonet är ett fixerat tecken, så när vi väl gör ett åtagande måste vi fullfölja det. Nyckeln är att hitta en balans mellan att ha roligt och vara ansvarsfull.***

🔝