Astrologins utveckling i Sverige

--------------------------------------

Efter nära ett halvt sekels erfarenhet är Astrologin alltjämt mitt största intresse.


1975,1976, 1983

Dessa tre årtal är något av milstolpar i den senare tidens astrologi i Sverige och som likt Minnenas Television framkallar hågkomster av ansatser att etablera en plattform för traditionell astrologi i Sverige. 1975 träffades vi i Värmland på Kalhyttans herrgård i avsikt att bilda ett astrologiskt riksförbund. Grundlinjer drogs upp vilka bearbetades fram till året efter, 1976, då vi hade förnyat möte i Småländska Ingelstad. Intresset var stort och deltagarna flera. Det befanns dock att tiden inte var mogen för att bilda en sammankallande, eller om man så vill sammanhållande organisation. Ingen enskild och därmed ej heller någon förening ville finna sig i att vara självständiga under en gemensam parasoll för astrologins utveckling.


Astrologin var under uppgång och alla tyckte sig se tendenser att själva bli ledande figurer med egna styrande organ. Maktkampen började innan den ens hunnit inledas. Nåväl, astrologer är och förblir individualister vilket är helt riktigt. Ett kollektivt tänkande och exploaterande leder ingen annanstans än till split. Avsikten var dock inte att skapa ett överordnat organ, utan endast ett sammankallande och informationssammanställande sådant. Naturligtvis var det meningen och statuerat att var och en enskild och förening hade sin självständiga bas alltjämt med egna åsikter utan att något styre skulle till utifrån.

Tiden gick, astrologin var ännu svårtillgänglig för den oinvigde och näst intill hermetisk för den som inte hade kontakter. Det var just i det syftet som de båda mötena 1975 och 1976 anordnades för att lyfta slöjan av hemligheterna. Kanske blev det rätt ändå så här i retrospektiv eftertanke, att vi som blev kvar inom astrologin och likt pionjärer arbetade för att skaffa information, böcker, tabeller och så enkla saker som offsetframställda horoskoppapper, ändå gjordes detta arbete i sin enskildhet utan kollektiv insyn.

De Astrologiska Partituren

Jag hade själv införskaffat en Gestetner Rotaprint och stencilbrännare och tryckte kursmaterial och föredrag på löpande band. Det luktade blåsprit och tryckfärg i vår lägenhet på det Stockholmska Östermalm och jag var glad att inte de förnäma och "finkänsliga" grannarna klagade. Det arbete vi alla tog del i syns mig i dag ha lagt grunden till det astrologiska partitur likt Mozarts egna, som alltjämt står oemotsagt när de gamla uvarna inom astrologin fattar taktpinnen och håller konsert med ouppblandade tonarter ur de mödosamt hopknåpade, men entusiastiskt framställda astrologiska oratorierna från förr.

1983 - Sveriges Astrologiska Riksförbund

Året blev 1983, nu fördes starka energier tillsammans i gemensam sak och Sveriges Astrologiska Riksförbund, SAR, bildades den 05 mars i Stockholm. Syftet var att informera om och stödja seriös astrologi och ta vara på den nyupptäckta resurs som just kommit till genom användande av datorer i beräkningar av horoskop. Under 1983, det första året, hade SAR 195 medlemmar och antalet ökade varje år därefter.

Tidskriften LIBRA

Tidskriften LIBRA startades av Per Dahlin 1981 och 1984 övertog SAR LIBRA som sin medlemstidning och blev ansvarig utgivare. SAR upphörde som förening den 16 juni 1992 pga. bristande intresse från medlemmarna.


   

Datoriseringens tidevarv

Någon gång från 1975-76 fram till 1978 var det miniräknare med ett enkelt minne som var det närmaste man kunde komma denna algoritmiska värld med viss automatik. På en räknare med cosinus och gradfunktioner gick det att räkna ut husspetsar, men processen var oerhört tidskrävande och repetitiv och penna och papper behövdes frekvent för att anteckna resultaten och en mall att följa för inmatning av grunddata. 1978 kom Casio FX502P med 512 programsteg - revolution!

Det knåpades ihop strängar som skrevs in i olika "databaser" i räknaren med fantastiska 512 tecken totalt. Därefter anslöts räknaren i en kassett som kopplades ihop med en bandspelare och så fördes det eminenta astrologiprogrammet över till ettor och nollor på ett kassettband. En bra backup samtidigt som det då gick att lägga in det hela i någon annans nyinköpta Casio FX502P. Jag köpte in ett femtontal räknare med hyfsad rabatt och mina kursdeltagare köpte dem vidare av mig till samma pris, men då fulladdade med astrologiprogrammet. Det blev många roliga stunder och timmar i den ädla konsten att rita upp horoskop på stencilerade papper och veta att alla husaxlarna var korrekta. Planetpositionerna fick visserligen räknas linjärt på grund av utrymmesbrist i räknaren, men avvikelserna var små och i det närmaste att bortse från.

Den första datorn

Själv minns jag den första datorn jag köpte som kom i eget bruk i juni 1982. Det var en APPLE II - EuroPlus med 48Kb i RAM-minne och DOS 3.0 som operativsystem vilket tidsödande laddades in vid uppstart från disketter i 5 och en halvtums floppyformat. Anläggningen kostade då 52 000 kr + moms 23,5%, 64 220 kronor, en enorm förmögenhet på den tiden. Enligt statistiska Centralbyråns prisomräknare motsvarar det i dagens penningvärde år 2023 en nätt summa av ca 211 000 kr med hänsyn till konsumentprisindex. Så här efteråt i perspektiv av att en dator i dag, 2023, med full utrustning kostar runt 8000 kr så var det i alla fall värt pengarna flera gånger om att vara med om pionjärtiden i utvecklingen av astrologin i modern tid i Sverige.


Vi köpte in olika datorer var för sig och det var Apple, Commodore Vic-64, Sinclair, ABC-80 och andra klonade hybrider varav en Applekopia som hette Pear (Päron). De tre som samarbetade närmast om datoriseringen var Per Dahlin, Ivan Wilhelm och Anders Ekström. Sedan kom det fler in i kretsen och vi alla bytte erfarenheter och kunskap. Astrologiprogrammen M65, M100, M30 och M14 samt ett researchprogram med beteckningen R200, köptes in från Matrix i USA, vilken firma jag var ombud för i Sverige och vidaresålde programmen och tog in synpunkter som förmedlades till USA för utveckling. Det var ett synnerligen intressant arbete som utvecklade kunskaperna och förståelsen för den enorma matematik som ligger till grund för astrologiska beräkningar.

BASIC

Programmen var skrivna i BASIC som betyder, Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code.

Kodningen gjordes som rad 10, rad 20, rad 30, gosub 640 etc. Inte någon som helst grafik, endast bokstäver och siffror exponerades på bildskärmen. Ett formaterat horoskop med tolv fyrkanter bestående av ******** asterisker, som härbärgerade textrader med till exempel SU14LI32 vilket avslöjade att Solen ligger 14 grader 32 minuter i Vågens tecken. Utskrifterna gjordes på en pinskrivare med svart färgband och sammanhängande datapapper med hålremsor på sidorna som matade fram arken och som vi fick riva bort på längden och sedan isär sidorna. Det var det senaste moderna och intet visste vi då om morgondagens datorer och färglaserskrivare. Vi knappade in egna program och utvecklade nya rutiner i en värld av ettor och nollor som aldrig tidigare skådats. Och visst var det unikt och privilegierat att vara datoriserad i en i övrigt komplicerad värld av logaritmer, räknestickor, efemerider och hustabeller där allt handräknades. 

Att vara en Sökare är bra, men vågar du bli en Finnare...?


--------------------------------------

Copyright © Stjärnastrologen

Köpevillkor / GDPR