Astrologisk Kunskapsencyklopedi

START


Vilka vanliga och ovanliga frågor vill du se här?

Maila dina förslag till   anders.ekstrom@stjarnastrologen.seVilka är de Astrologiska månadsstenarna?

Stjärnastrologen Anders Ekström svarar:

Väduren - Jaspis
Oxen - Safir
Tvillingarna - Kalcedon
Kräftan - Smaragd
Lejonet - Sardonyx
Jungfrun - Karneol
Vågen - Krysolit
Skorpionen - Beryll
Skytten - Topas
Stenbocken - Krysopras
Vattumannen - Hyacint
Fiskarna - Ametist

Vad gäller månadsstenar finns det några olika uppfattningar vilka stenar som tillskrivs vilka tecken. Det varierar dels i olika kulturer och till viss utsträckning även geopolitiskt, det vill säga landets situation geografiskt och politiskt med gränser och topografi, naturtillgångar mm. De stenar som här ovan är förtecknade har tradition tillbaka lång tid även från mycket gamla bibliska skrifter. Det finns mycket att läsa om stenar och deras egenskaper och påverkan på människor, deras hälsa och i folktron. Det viktigaste att komma ihåg är just symboliken, att den är mer verksam ur människans önsketänkande än vad den själva fysiska stenen är materiellt.

Symboliken med Vädurens röda Jaspis med mörka ränder är det "krigiska" humöret så som en stridsmålning i ansiktet. Tvillingarna har Kalcedon som sin symbol, en kalkstensart som lätt söndrar sig och faller i flera bitar likt Tvillingarnas splittade sinne. Jungfrun, Karneol, en rödaktig lite köttliknande sten med svarta prickar. Det ska påminna Jungfrun om att finna sig i att allt inte är perfekt och fläckfritt i Jungfruns antiseptiska värld. Eller som ett ordspråk säger: Hellre lite skit i kanterna än ett rent helvete.

För de andra tecken finner du själv ut vilken betydelse som symboliken av stenarna har - du kan säkert komma på olika argument och koppla samman med de olika egenskaperna.

Vad är Lyckopunkten i horoskopet?

Stjärnastrologen Anders Ekström svarar:

Spänningspunkter eller de så kallade Arabiska punkterna är en ofta bortglömd del i den traditionella astrologin. Ursprungligen uppkallades de efter den arabiske astrologen Ahmed Al-Biruni, född den 4 september enligt gamla stilens kalender, år 973, i Kath i Kwarizim, nuvarande Uzbekistan. Al-Biruni sammanställde dåtidens kända punkter i ett bokverk The Elements of Astrology, som kom ut år 1029. På den tiden var endast sju planeter inklusive Solen kända. I modern tid har vi ytterligare tre planeter som blivit upptäckta och därmed har listan över de Arabiska punkterna utökats väsentligt. Uranus upptäcktes den 13 mars 1781, Neptunus den 23 september 1846, och sedan fann man Pluto den 21 januari 1930.

Formeln för Lyckopunkten är: Ascendenten plus Måne minus Sol, AC+MO-SO

Låt oss se hur vi får fram den så kallade Lyckopunkten, Pars Fortunae, eller Part of Fortune. Börja med att dra fram planeterna så att Solen ligger på Ascendenten. Månen utgör då den position där Lyckopunkten befinner sig. Här visas ett spänningsområde i horoskopet som skapar starka faktorer i utvecklingen av den vuxna individen. Det gäller att tillfredsställa de primära behov som uppkommer i framförallt det hus vari Lyckopunkten befinner sig. Tecknet visar hur och med vilka resurser du kan klara uppgiften. När det aktuella husets behov är mättat, blir det lättare för resten av personligheten att frigöras och formas, samtidigt som svårigheterna minimeras. Lyckopunkten är en av de viktigare punkterna och bör ges en närmare analys.

Grundregeln är alltså följande - skapa tillfredsställelse till husets begär där lyckopunkten befinner sig. Låt influensen från oppositionshuset vara minimal fram till dess att ett eget "oberoende" är skapat och mättnaden är full. Då sker en växelverkan till oppositionen och samarbetet får övriga delar i horoskopet att normaliseras och fungera.

-------

I vilket hus har du Lyckopunkten i ditt Horoskop och vad betyder det för dig?
Svaret får du när du beställer ditt eget utökade Födelsehoroskop som nu
också ger dig en tolkning för din Chiron i hus.

Endast 300 kronor för ett verkligen professionellt horoskop.
Cirka 35 - 40 sidor beroende på antalet aspekter

www.stjarnastrologen.se/fodelsehoroskop

Cirka 35 - 40 sidor beroende på antalet aspekter

Vad är Chiron i horoskopet

Stjärnastrologen Anders Ekström svarar:

Den 5 november 1977 gjordes den astronomiska upptäckten av Chiron som är en liten planet eller "planetoid" tillhörig gruppen "Centaurerna" vars excentriska bana ligger mellan Saturnus och Uranus. Namnet Chiron är givet efter grekisk mytologi där Chiron är son till Kronos och Filyra och bodde på berget Pelion i Tessalien. Han var en Centaur, hälften häst, hälften människa. Centaurerna var ett vilt gäng, beryktade för sitt överdrivna drickande av alkohol och att de var benägna att ta till våldsamheter när de var berusade men att de själva undkom oskadda. Chiron var till skillnad från sina bröder intelligent, civiliserad och snäll. Han var också känd för sin kunskap och skicklighet med medicin, och erkänd som en läkare som undervisade gammal visdom för mänskligheten. Han var helaren och kunskaparen som gett upphovet till namnen kiropraktik, kiromanti, kirurgi etc. Men även att Chiron var en helare så blev han så sårad och lidande av en förgiftad pil att han bad att få avstå sin odödlighet till förmån för Prometheus huvudfigur i den grekiska myten om hur människorna tillskansade sig elden från gudarna. Chiron fick tillstånd att dö från sitt lidande och placerades bland stjärnorna som konstellationen Centaurus. Med denna bakgrund kan du lättare förstå varför du har dina svåraste våndor definierade just i det hus i ditt horoskop där Chiron finns. Chiron ville leva vidare, men som mytologisk gestalt offrade han sig för att Prometheus skulle kunna ge elden till människan att värma sig vid och kunna laga sin mat. Chiron kallas därför för den sårade helaren och det är genom att hjälpa andra som du själv kan läka dina själsliga sår.

-------

I vilket hus har du Chiron i ditt Horoskop och vad betyder det för dig?
Svaret får du när du beställer ditt eget utökade Födelsehoroskop som nu
också ger dig en tolkning för din Lyckopunkt i hus.

Endast 300 kronor för ett verkligen professionellt horoskop.
Cirka 35 - 40 sidor beroende på antalet aspekter

www.stjarnastrologen.se/horoskop

Cirka 35 - 40 sidor beroende på antalet aspekter

FRÅGA

Stjärnastrologen Anders Ekström svarar:

SVAR

FRÅGA

Stjärnastrologen Anders Ekström svarar:

FRÅGA

Stjärnastrologen Anders Ekström svarar:

FRÅGA

Stjärnastrologen Anders Ekström svarar: