Stjärnastrologen - Efemerider

Midnattsefemerider 1930 - 1939

Efemerider, planettabeller, denna ofta tjocka bok som residerar på var Astrologs skrivbord, beskriver Solens och planeternas positioner i zodiaken. En bok som inte går att vara förutan, lika lite som en fågel kan vara utan vingar! En bok som i stort sett endast innehåller siffror i tabellform med symboler och kryptiska förkortningar. En bok som förr främst var för de "invigda", eftertraktad, aktad och tummad och lite hemlig. Ja, så kan man i enkelhet beskriva fenomenet med denna boks betydelse inom Astrologin. Numera är efemeriderna var mans egendom och finns även inbyggda i astrologiprogram för datorn. Stjärnastrologens efemerider 1930 - 2025 är uträknade för midnatt. Jag har lagt upp i 10-årsperioder och alla positioner gäller för Midnatt. Du kan också lätt se vilket tecken dina vänner är och var de har sin Måne och planeter - bara en sådan överblick ger många goda insikter. Tyvärr är Månnoden angiven som medelnod, då jag inte hade tillgång till annat program för efemeridberäkningar. Bortse alltså gärna från denna kolumn!
 --------------------------------------

Copyright © Stjärnastrologen

Köpevillkor / GDPR